• page_banner

Správy

Vákuový prerušovač je zariadenie, ktoré používa vákuum na prerušenie elektrického obvodu.

Vákuový prerušovač je zariadenie, ktoré používa vákuum na prerušenie elektrického obvodu.Vákuum sa používa na vytvorenie vysokonapäťového oblúka medzi kontaktmi, ktorý sa potom vákuom uhasí.Tento typ zariadenia sa používa vo vysokonapäťových aplikáciách, ako sú rozvody elektrickej energie, kde je potrebné prerušiť veľké prúdy.

Kľúčové trendy
Kľúčovými trendmi v technológii vákuových zhášediel sú miniaturizácia, vyššie napätie a vyššie prúdy.Miniaturizácia je poháňaná potrebou menších, kompaktnejších zariadení.Vyššie napätia a prúdy sú potrebné na splnenie požiadaviek nových aplikácií, ako sú obnoviteľné zdroje energie a elektrické vozidlá.

Kľúčové ovládače
Medzi kľúčové faktory trhu s vákuovými zhášadlami patrí zvyšujúci sa dopyt po vákuových zhášedlách zo sektora energetických služieb, potreba zlepšenia spoľahlivosti siete a rastúci trend nahrádzania starších zariadení novými technologicky vyspelými zariadeniami.
Odvetvie verejných služieb je najväčším konečným trhom pre vákuové zhášedlá a očakáva sa, že dopyt po týchto produktoch bude v nasledujúcich rokoch výrazne rásť.To možno pripísať zvyšujúcemu sa počtu projektov rozširovania siete a potrebe zvýšenej spoľahlivosti siete.Okrem toho sa očakáva, že rastúci trend nahrádzania starších zariadení novými technologicky vyspelými zariadeniami v prognózovanom období zvýši dopyt po vákuových prerušovačoch.

Obmedzenia a výzvy
Jedným z kľúčových obmedzení na trhu vákuových prerušovačov sú vysoké náklady na tieto produkty.Okrem toho majú tieto produkty kratšiu životnosť v porovnaní s inými produktmi na trhu, čo je ďalšie kľúčové obmedzenie.Ďalšou výzvou na trhu je nedostatočná informovanosť o týchto produktoch a nedostatok vyškoleného personálu na ich inštaláciu a údržbu.

Kľúčové segmenty trhu
Trh vákuových prerušovačov sa rozdelil na základe napätia, aplikácie, koncového používateľa a regiónu.Na základe napätia sa delí na 0–15 kV, 15–30 kV a nad 30 kV.Podľa použitia sa delí na istič, stýkač, spätný uzáver a iné.Podľa koncového používateľa sa analyzuje v oblasti verejných služieb, ropy a zemného plynu, baníctva a ďalších.Pokiaľ ide o región, študuje sa v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Tichomorí a vo zvyšku sveta.


Čas odoslania: august-05-2022